2014-06-27 12:37:53

Урядом прийнято рішення про надання населенню з 01.07.2014 компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг

Право на компенсацію матимуть сім’ї, якщо їх середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї (для працездатних осіб – 1218 грн; для дітей до 6 років – 1032 грн; для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 грн; для осіб, які втратили працездатність – 949 грнДля розрахунку компенсації до складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенніКомпенсація розраховується з місяця звернення за її призначенням до завершення опалювального періоду 2014-2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло до 30 вересня 2014 року включно, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року. У разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компенсації її розмір перераховується автоматично з урахуванням такого підвищення (без подання заяви).

 

Як розрахувати компенсацію

 

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за вказані послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

 

Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (заявник) звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України.

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОХРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ

 

У заяві зазначаються такі відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому  приміщенні (будинку): прізвище, ім’я по батькові, число, місяць, рік народження, серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, види отримуваного доходу за попередні шість місяців та згода на обробку персональних даних. Крім того, наводиться перелік комунальних послуг, якими користується сім’я, із зазначенням реквізитів підприємств, що надають послуги.

 

До заяви додаються:

 

-                довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

 

-                довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики від 27.08.2004р. № 192.

 

Розмір компенсації розраховується окремо для кожного виду комунальних послуг в опалювальний, неопалювальний періоди, а також у неповні місяці опалювального періоду пропорційно кількості днів опалювального періоду у зазначених місяцях.

 

У разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компенсації  її розмір перераховується з урахуванням  такого підвищення

 

Підприємства, що надають комунальні послуги (газопостачання, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води), на запит органів соціального захисту населення, подають у п’ятиденний строк з дня надходження запиту інформацію про:

 

- середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періоду;

 

- розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періодів.

 

З якого періоду розраховується компенсація

 

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014 — 2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності постанови, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.

 

Розмір призначеної компенсації щомісяця перераховується підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

 

Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального захисту населення інформує про це заявника шляхом надсилання повідомлення, в якому зазначається розмір компенсації та період надання такої компенсації.

 

Органи соціального захисту населення формують щодо кожного отримувача компенсації справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення компенсації, та розрахунки її розміру.

 

Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

 

Надання компенсації припиняється:

 

-    за поданням підприємства, якщо заявник не сплачує комунальні послуги ( крім випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами);

 

-    якщо заявник приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні ( будинку), що вплинули на встановлення права на компенсацію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума компенсації;

 

-    у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання компенсації ( зокрема смерть одинокої особи);

 

за заявою отримувача компенсації

 

Особливі умови призначення компенсацій:

 

1. При призначенні компенсації не враховується майновий стан сім’ї, як це здійснюється при призначенні житлової субсидії, зокрема:

 

- наявність у володінні (користуванні) більш ніж одного житлового приміщення, більш ніж двох транспортних засобів;

 

- здача в найм або оренду житлового приміщення;

 

- наявність додаткових незадекларованих джерел для існування;

 

- купівля майна, товарів, оплату послуг на суму понад 10 прожиткових мінімумів.

 

2. При розрахунку компенсації застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія. Призначення компенсації на загальну/збільшену понад норму площу житла не передбачено.

 

3. Компенсація призначається виходячи з середніх обсягів споживання послуг за попередній період і не перераховується відповідно до фактично спожитих обсягів послуг

 

ПРИКЛАД

 

 

 

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

 

 

Приклад: сім’я з чотирьох осіб

Склад сім’ї     Щомісячний дохід    Прожитковий мінімум

Чоловік         

2 500 грн.      

1 218 грн.

Дружина       

1 500 грн.      

1 218 грн.

Дитина віком до 6 років                

1 032 грн.

Дитина віком від 6 до 18 років                 

1 286 грн.

           

4 000 грн.      

4 754 грн.

 

Розрахунок компенсації

 

Вартість комунальних послуг до підвищення    

250 грн.

 

Вартість комунальних послуг після підвищення           

350 грн.

 

Розмір щомісячної компенсації      350 грн. – 250 грн. = 100грн.

                                  

 

Другий приклад : сім’я з трьох осіб

Склад сім’ї     Щомісячний дохід    Прожитковий мінімум

Чоловік         

2500 грн.       

1218 грн.

Дружина       

1500 грн.       

1218 грн.

Дитина віком до 6 років                

1032 грн.

           

4000 грн.       

3468 грн.

 

Сім’я не має право на компенсацію,

 

оскільки її дохід (4 000 грн.) більше прожиткового мінімуму для цієї сім’ї (3468 грн.)