2014-06-11 13:00:35

Позовна заява при вимушених прогулах та моральній шкоді

                                                                                                                                                                                                                                                                     ПОЗОВНА ЗАЯВА

                        Про поновлення на роботі, оплати за час вимушеного   

                                прогулу   та стягнення моральної шкоди

Я працював у  Банку____  на посаді _________з 03.07.2006р. ( Наказ №  2124 К від 03.07.2006р.). Загальний стаж моєї  роботи_________.

                Наказом   № 2к від 02.01.2013р. мене звільнено з роботи з 08.01.2013р. у зв»язку  із скороченням чисельності або штату працівників, п.1 ст.40 КЗпП України.  Підставою мого звільнення в Наказі зазначено Наказ про попередження про наступне звільнення за скороченням чисельності та штату працівників № 4123 від 02.10.2012р., згода профспілкового комітету, Розпорядження  Голови правління №__ від____________.

Звільнення вважаю незаконним з наступних причин.

                Відповідно до норм ст.49/2 КЗпП України: Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення  у зв»язку з із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.   

                Однак, в порушення норм даної статті персонального попередження про  скорочення посади, яку я займав , я не отримував. Так само, я не отримував пропозиції про наявність вакантних посад, хоча  на день видачі Наказу  № ____ від__________ « Про попередження про наступне звільнення за скороченням штату працівників» у зв»язку  із змінами в організації виробництва і праці, а саме: скорочення штату та чисельності  у новому штатному розписі були наявні вільні вакансії   , які відповідали моїй спеціальності та кваліфікації, зокрема посада  _____________.

                Пунктом 2.2. Наказу № ______ від_______передбачено : працівникам у випадку згоди на переведення на іншу роботу, передати відділу персоналу заяви про їх переведення на обрані посади. 24.10.2012р. я подав  у відділ персоналу відповідну  заяву  про переведення мене з 01.11.2012р. на посаду ___________. Однак, всупереч п 2.3 Наказу Наказом №__ від________та  в порушення норм ст. 49/2 КЗпП України моя заява про перевід на  вільну вакансію  була проігнорована і 08.01.2013 мене звільнено з займаної посади  по п.1 ст. 40 КЗпП України.

                Вважаю, що відповідач грубо порушив законодавство про працю.  Кваліфікаційні вимоги до посади _______ : повна вища  юридична або економічна освіта та досвід роботи на керівних посадах в правоохоронних органах або за відповідним напрямком діяльності в банківській сфері не менше 3 років. Моя кваліфікація юриста та спеціальність правознавство , яку я здобув по закінченні___________ та  більше 20 років безперервної служби в органах внутрішніх справ УМВС України в Івано-Франківській області дають змогу мені працювати  за  посадою__________Крім того, за  роки моєї роботи у відповідача дисциплінарних стягнень я не мав, а навпаки  неодноразово нагороджувався  відповідачем подяками за гарну роботу.   Слід вказати, що пунктом 84 Правових позицій Верховного Суду України щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ зазначено: при вирішенні питання про те, чи мав змогу роботодавець виконати вимоги ст.49/2 КЗпП України  про надання роботи працівникові , який вивільняється у зв»язку зі змінами в організації виробництва і праці, суд виходить  із того, що за змістом цієї норми працівникові  має бути запропоновано наявну роботу за відповідною професією чи спеціальністю і лише при відсутності такої роботи - іншу наявну роботу.  Пунктом 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.1992р. «Про практику розгляду судами трудових спорів» звернено увагу на те,  що  розглядаючи трудові спори, пов»язані зі звільненням  за п.1 ст.40 КЗпП України, суди зобов»язані з»ясувати  які є докази щодо змін в організації виробництва і праці, про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу  на тому ж підприємстві, в установі, організації.

                Як і на день мого звільнення з  роботи - 08.01.2013р. , так і після звільнення посада _______була і є вакантною, що підтверджується оголошенням відповідачем конкурсу на прийняття на роботу  за  даною посадою. Це свідчить про те, що у відповідача була і є можливість перевести мене на дану посаду згідно поданої  мною заяви . Таким чином, моє звільнення здійснено з порушенням норм   ст. 49/2 КЗпП України , оскільки відповідач повинен був  здійснити моє переведення згідно поданої мною заяви на посаду, яка була вакантною і яка відповідала моїй спеціальності та кваліфікації. 28.01.2013р. я повторно звертався до відповідача з новою заявою , в якій просив повідомити мене про наслідки розгляду моєї заяви на перевід від 24.10.2012р. Однак, відповіді  я не отримав.

                 

                Вважаю, що такими діями відповідач завдав мені моральної шкоди, адже він просто не враховуючи мої професійні якості, проігнорував мене, як небажаного працівника. Адже, заяви на перевід інших працівників , які підлягали вивільненню по п.1 ст.40 КЗпП України були задоволені , а люди працевлаштовані. Незважаючи на мою багаторічну працю в інтересах організації , відповідач залишив мене без роботи. Такі дії відповідача завдали мені значних моральних страждань та принизили мою честь, гідність, ділову репутацію  . Внаслідок цього погіршивя мій стан здоров»я. Я знаходився на стаціонарному лікуванні з 17.12.2012р.  практично по день звільнення мене з  роботи.

                На підставі вищенаведеного, враховуючи надане ст.110 ЦПК України право пред»явлення позову, що випливає з трудових правовідносин за зареєстрованим місцем проживання  позивача ,  керуючись ст.ст. 232,233,237-1 КЗпП України, ст.3,118,119 ЦПК України:

 

                                                             П Р О Ш У:

 

 

1.            Поновити мене на посаду _________ в ________з 08.01.2013 року.

2.            Стягнути з________  на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 08.01.2013р. до дня поновлення мене на роботі.

3.            Стягнути з __________на мою користь 100 тис.грн. (  сто   тисяч гривень) завданої мені моральної шкоди.

4.            Витребувати у_________  штатний розпис станом на 08.01.2013р та станом на 16.10.2012р.

 

 

Додаток:

 

1.            Копія трудової книжки.

2.            Копія паспорта.

3.            Копія ідентифікаційного коду.

4.            Наказ № __ від___.

5.            Заява від 24.10.2012р. про перевід на посаду _______.

6.            Заява від 28.01.2013р. про повідомлення наслідків розгляду заяви на перевід та про надання  наказу на звільнення.

7.            Копія диплому .

8.            Подяка ___________ .

 

 

 

Дата_________                                                Підпис____________