2014-05-28 09:42:14

На Коломищині дбають про залучення до профспілки нових держустанов

Ефективний розвиток соціального діалогу, колдоговірної роботи сприяли  поліпшенню мотивації профспілкового членства, ролі первинних профорганізацій на життя трудових колективів, в яких практично 100 відсотків працівників охоплено профспілковим членством. В умовах політичної та економічної кризи, реформування місцевих органів влади не тільки збережено загальну кількість членів районної організації профспілки, а й утворено у цьому році дві нові первинні профорганізації.

         20 травня цього року у Коломийському райкомі профспілки проведено ділову зустріч з головами  профкомів новоутворених  первинних організацій районної ради та районної державної адміністрації, а також головами профкомів,  яких вперше обрали на ці посади під час проведення звітних зборів первинних профорганізацій. Профактивісти при зустрічі з відповідальними працівниками обкому профспілки Марією Лисаківською та Михайлом Мельником цікавилися формами та методами роботи у питаннях соціального захисту службовців, фінансового зміцнення профорганізацій, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів. Йшлося і про діяльність виборних профспілкових органів,  галузевої профспілки щодо вирішення такої болючої проблеми як підвищення заробітної плати державним службовцям.Про гарантії для працівників держустанов, обраних  до профспілкових органів,  говорив Михайло Лопачак -  голова райкому профспілки. Учасники навчання обмінялися досвідом  з питань колдоговірної роботи, соціального захисту членів профспілки, забезпечення виконання статті 44 Закону України про профспілки, діяльності ревізійних комісій первинних  профорганізацій, комісій із соціального страхування, роботи з документами у первинних профорганізаціях тощо. З цих питань виступили Ніна Гуменюк – голова профкому органів місцевого самоврядування, Леся Бабіїв – голова профкому Коршівського геріатричного пансіонату, Наталія Заграновська – голова профкому фінансового управління райдержадміністрації та інші. Під час обговорення порушених проблем головам профкомів надані відповідні роз’яснення та методичні матеріали на паперових і електронних носіях.

         Відбулася також зустріч представників обкому  та райкому профспілки  із заступником голови районної державної адміністрації Любою Михайлишин. Були  розглянуті питання  щодо ролі профорганів при скороченні в цьому році штату працівників внаслідок скорочення бюджетних асигнувань із загального фонду Державного бюджету України, дій органів місцевої влади по залученню їх до активної трудової діяльності.