2019-05-15 19:25:36

ПРАВОВЕ ПОЛЕ: ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Потрібно відрізняти “Запит на інформацію” від “Звернення громадянина”. Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом України «Про звернення громадян». Закон «Про звернення громадян» не дозволяє надсилати звернення в електронній формі, воно має бути оформлене у вигляді документа і відправлене, або передане у відповідний орган.

Що є публічною інформацією?

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом “Про доступ до публічної інформації”.

Хто має право доступу до публічної інформації?

Право на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону, мають:

 

– фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства)

 

– громадські об’єднання без статусу юридичної особи

 

– юридичні особи.

 

Хто є розпорядниками публічної інформації?

 

Розпорядники інформації     Інформація, яку вони зобов’язані надавати

Суб’єкти владних повноважень (державні органи, органи місцевого самоврядування, але не окремі посадові чи службові особи)  Будь-яка публічна інформація, що не віднесена відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом, і яка знаходиться у їхньому володінні

Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету АРК         Інформація щодо використання бюджетних коштів

Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно з законом чи договором     Інформація, пов’язана з виконанням їхніх обов’язків

Суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями   Інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них

Суб’єкти господарювання, які володіють:

а) інформацією про стан довкілля, б) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту, в) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян, г) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес. Інформація, вказана у підпунктах “а – г”.

Як оформити запит на інформацію? Електронний запит на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) прізвище і ім’я запитувача для фізичної особи (найменування – для юридичної особи), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону, якщо такий є. При цьому слід врахувати, що Закон не вимагає будь-якого підтвердження справжності вказаних прізвища та імені;

2) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит). Якщо вам відома назва чи інші реквізити конкретного документа, який ви запитуєте, то вкажіть їх; якщо ні – то наведіть якомога точніший опис інформації, яка вам потрібна.

Запит, який буде відправлено електронною поштою, можна підготувати на сайті “Доступ до правди“, який працює як уніфікована платформа для надсилання електронних запитів розпорядникам інформації.Запит у письмовому вигляді надається у довільній формі (див. відео вище). Для подання запиту в Міністерство юстиції можна скористатися зразками, які міністерство розмістило на власному сайті:

ФОРМИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 

від фізичної особи (зразок);

від юридичної особи (зразок);

від об’єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).

Чи необхідно платити за надання інформації?

 

Інформація на запит надається безкоштовно.