2018-06-04 22:24:47

Конвенції МОП щодо насильства – бути !

 

         Сьогодні ми отримали від Федерації профспілок України також тези виступу голови ФПУ Григорія Осового , делегата від трудящих України на конференції, з якими можна ознайомитись на сайті ФПУ. Проте, про найважливіше слід нагадати.

       На конференції з доповіддю виступив директор МБП «Про  виконання Програми МОП за 2016-2017 роки», « Про ініціативу, що стосується працюючих жінок: імпульс до забезпечення рівності», в якій об”єктивно подана робота МОП за останніх два роки, піднята проблема підвищення ролі соціального діалогу у вирішенні питань, пов”язаних із змінами у сфері праці, намічені шляхи створення можливостей для повної ліквідації насильства і дискримінації на робочих місцях.

       У виступі від трудящих України було особливо підкреслено,що проблема низької зарплати  і відтік трудових кадрів створюють загрозу національній безпеці і стримують розвиток економіки. Серйозним викликом залишається розрив в оплаті праці чоловіків і жінок ( понад 20%), Україна знаходиться на 67 місці по індексу гендерної нерівності серед 145 країн світу.

      Профспілка працівників АПК України впродовж багатьох років займається просуванням питань гендерної рівності та протидією дискримінації і насильству в трудових відносинах. У складі Міжнародного профспілкового об”єднання IUF  ми активно працювали над формуванням проекту стандартів щодо насильства і неодноразово спонукали до цієї роботи як ФПУ так і вищі ешелони влади. Нами обраний вірний шлях – широка інформація, навчання, розвиток жіночої сітки в Профспілці, злам існуючих стереотипів і підходів до вирішення питань рівних можливостей жінок і чоловіків.  2018 рік не стане виключенням у цій роботі.

         30 травня 2018 року завершився перший базовий навчальний семінар для голів первинних профспілковоих організації Профспілки.

         У відповідь на активну позицію і дії Профспілки працівників  АПК України з питань гендерного насильства  наші колеги із Шведської профспілки  «Koмунал», запропонували Жіночому комітету свою фінансову підтримку в продовженні навчального процесу. Всього заплановано провести 5 базових навчальних семінарів для різних регіонів України на спільну тему: "Трудові відносини без насильства. Право на свободу об'єднання, гідну зарплату, безпечні виробничі умови - як необхідна складова гідної  праці і життя ".

         29-30 травня 2018 року перших 30 слухачів прийняв  Івано-Франківськ. Навчання розпочалося з короткої презентації  "Гендерне насильство: суть проблеми, протидія». Згодом слухачі працювали в не великих групах, моделюючи ситуації  "Чому я у профспілці? Що втратили ви не приєднавшись до нашої Профспілки ?»

         Спільними зусиллями були вироблені чіткі меседжі  для тих, хто  ще не в Профспілці під загальною назвою "Профспілка - твій бронежилет!" Зокрема, незаперечними аргументами мотивації залишається нинішня стаття 40 п. 1 Трудового кодексу України та можливість профкому дати аргументовану відмову при  звільненні  членів профспілок з ініціативи роботодавця, колективний договір з тарифною сіткою вищою від державних гарантій оплати праці, юридичний супровід  трудових відносин, починаючи від легального працевлаштування і "білої" зарплати  та захист від дискримінації за гендерними ознаками, участь профкому в питаннях охорони праці  і здоров'я, соціальному діалозі,  солідарні дії із захисту "Одного"  і  "Всіх" та багато іншого. І що не мало важно, профком і в цілому Профспілка це рупор – « Твій голос і проблеми почують всі!»

           В ході навчання було розглянуто багато питань, зокрема , азбука голови профкому, нові зміни внесені до  Статуту Профспілки, пропозиції щодо проектів змін до  Галузевих  угод, в тому числі тих, які сприятимуть гендерному балансу, протидіятимуть  трудовій  дискримінації  і насильству.  

          Правовий інспектор праці ФПУ в Івано-Франківській області Уляна Гураль ознайомила слухачів з  положеннями нових законів  України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та " Про посилення захисту прав дитини щодо гідного утримання».

          Перший базовий навчальний семінар, завершився  круглим столом на тему «Форми і методи профспілкової роботи по запобіганню і протидії гендерному  насильству  в трудових відносинах. Реалізуймо своє право на свободу об'єднання!  "        

        Модераторами навчального семінару були Світлана Самосуд - заступник голови Профспілки, Надія Бурлака - голова Жіночого комітету, Дмитро Степанюк - координатор  Міжнародного профспілкового об”єднання IUF.

         Ми щиро вдячні шведській профспілці « Комунал», Міжнародному профспілковому об”єднанню IUF за постійну увагу і підтримку в адаптації Профспілки до європейських стандартів.

        Спільними зусиллями ми змінимо цей жорстокий світ на краще!

 

                                                             Надія Бурлака,

                                                             голова Жіночого комітету Профспілки.