2018-05-04 15:54:06

Про спільне звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо прискорення розвитку вітчизняної промисловості

«Підприємницька спільнота, роботодавці, промисловці та профспілки України позитивно сприйняли прийняття Кабінетом Міністрів України у грудні 2016 року рішення щодо започаткування роботи Національного комітету з промислового розвитку, головною метою якого визначено опрацювання рекомендацій з трансформації економіки України із сировинно-орієнтованої на високотехнологічну індустріальну -модель шляхом запровадження ефективних інструментів реалізації промислово-інноваційної політики, - зазначається у зверненні. - Формування та організація взаємодії робочих груп в рамках цього органу дозволили налагодити рівноправний діалог з національними товаровиробниками з Підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій для вирішення поставлених завдань з подолання деіндустріалізації економіки країни, які через сукупність об’єктивних та суб’єктивних обставин не реалізуються у поточній діяльності профільних міністерств і відомств.

 

На нашу думку, аналіз результативності започаткованих в рамках Національного комітету ініціатив, необхідність забезпечення більшої вагомості прийнятих цим органом рішень, а також зміцнення його організаційної спроможності заслуговують на окреме обговорення.

 

З огляду на наведене вище просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, організувати проведення засідання Національного комітету з промислового розвитку під Вашим головуванням з метою обговорення стану виконання протокольних доручень, а також визначення пріоритетів діяльності цього органу на поточний рік задля пришвидшення темпів розвитку промислового  виробництва в Україні».

 

Прес-центр ФПУ