2014-07-24 15:31:38

Виклики часу: як формувати життєстійкість людини?


Україна нині перебуває в складних умовах. Перед нею стоїть завдання – достойно відповісти на всі виклики і рухатися далі. Тому держава нині, як ніколи, потребує допомоги з боку міжнародного співтовариства, адже таке співробітництво є міцною платформою для урегулювання ситуації.

На цьому наголосив заступник Міністра соціальної політики Валерій Ярошенко, виступаючи під час презентації Доповіді про людський розвиток за 2014 рік „Забезпечення сталого прогресу людства: зменшення уразливості та формування життєстійкості” Програми розвитку ООН. Він також підкреслив, що на сьогодні основним завданням та ціллю діяльності Кабінету Міністрів України є невідкладна стабілізація фінансової ситуації, економія бюджетних коштів та забезпечення соціальних гарантій найбільш вразливих верств населення.

„Найбільша увага на даний час приділяється вирішенню питань забезпечення першочергових потреб осіб, внутрішньо переміщених в межах країни. Це - виплата пенсій та соціальної допомоги, збереження робочих місць за працівниками, які переміщуються з районів проведення бойових дій або залишаються у таких районах і не мають змоги працювати у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я. Крім того, Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо повернення в місця постійного проживання осіб, які були внутрішньо переміщені в межах країни”, - зазначив Валерій Ярошенко.

Окремо урядовець зупинився на проблемі забезпечення зайнятості в умовах воєнного сьогодення. Як відомо, чисельність зайнятого населення в Україні у І кварталі 2014 року становила 19,4 млн. осіб, а рівень зайнятості населення - 57,6 %. Чисельність безробітних (за методологією МОП) в Україні становила 1,9 млн. осіб, рівень безробіття (за методологією МОП) – 8,8 %. За словами Валерія Ярошенка, сучасні виклики ринку праці посилюються зростанням інфляції, зменшенням обсягів прямих іноземних інвестицій, розірванням виробничої кооперації, обмеженням ринків збуту та очікуванням масових вивільнень працівників в реальному секторі економіки, особливо - на Сході, де відбувається збройний конфлікт.

Мінсоцполітики розробило низку актів законодавства щодо стимулювання зайнятості, які найближчим часом будуть розглянуті Урядом, повідомив заступник Міністра. Також, Урядом України залучено технічну місію МОП, яка, спираючись на досвід ООН у подоланні післявоєнних наслідків у інших країнах, надаватиме допомогу для максимального сприяння зайнятості та визначення найбільш ефективних для інвестування сфер економіки регіонів. Крім того, Мінсоцполітики спільно з провідними вченими розроблено Програму створення робочих місць та стабілізації зайнятості у Донецькій та Луганській областях до 2017 року, яка є інновацією у сфері реструктуризації зайнятості та розвитку трудового потенціалу Донбасу.

Щодо зменшення уразливості та формування життєстійкості людини (що є темою Доповіді Програми розвитку ООН), то, як переконані у Мінсоцполітики, реалізація цього завдання безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми бідності в Україні, яка, в свою чергу, стосується значної частки населення. Насамперед йдеться про необхідність вироблення нових підходів у розв’язанні цього питання. До того ж система соціальної підтримки має бути готова і до нових викликів. (Як відомо, за даними обстеження умов життя домогосподарств, до категорії бідних в Україні відноситься майже 25 відсотків. Найбільше від бідності потерпають багатодітні сім’ї, сім’ї, де є безробітні, та сім’ї, які проживають у сільській місцевості).

Валерій Ярошенко поінформував, що з метою модернізації системи соціальної підтримки Урядом України залучено міжнародну допомогу в рамках нового проекту Світового банку „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. Також, у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги з 1 липня 2014 року, для посилення соціального захисту найбідніших верств населення Уряд запровадив нову програму - надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Провадиться й активне реформування системи надання соціальних послуг.

Особливу увагу у своєму виступі Валерій Ярошенко приділив забезпеченню гідних умов існування сімей, у яких виховуються неповнолітні діти. Для таких сімей в Україні встановлено гарантований державою рівень матеріальної підтримки. При цьому державна грошова допомога надається з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей. Таким чином забезпечено пріоритет державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

„Враховуючи складний економічний стан країни та наявні соціальні проблеми, на сьогоднішньому етапі необхідно сконцентрувати зусилля усього суспільства для забезпечення відновлення та розвитку країни. Указом Президента України від 23 липня 2014 року утворено Національну раду реформ, яка буде координувати роботу з розроблення проекту Стратегії сталого розвитку України на період до 2020 року. Впевнений, що основними критеріями її реалізації стануть показники рівня життя та соціальної безпеки людини. Адже забезпечення сталого людського розвитку є для України не лише вимогою цивілізаційних змін, а на даному етапі - необхідною умовою збереження цілісності та суверенності держави”, - наголосив на завершення свого виступу заступник Міністра соціальної політики України Валерій Ярошенко.