Домашня / Соціальний діалог

2014-06-03 11:08:01

Закон УКраїни про Колдоговори та Угоди

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про колективні договори і угоди

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.361 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3357-XII ( 3357-12 ) від 01.07.93, ВВР, 1993, N 36, ст.362 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49
N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89
N 274-VI ( 274-17 ) від 15.04.2008, ВВР, 2008, N 25, ст.240
N 5207-VI ( 5207-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 32, ст.412
N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 47, ст.659
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 379-VII ( 379-18 ) від 02.07.2013, ВВР, 2014, N 14, ст.251 }

2014-06-02 16:56:10

Закон України про соціальний діалог

Про соціальний діалог в Україні

 Верховна Рада України; Закон від 23.12.2010 № 2862-VI

                                                                                З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про соціальний діалог в Україні

 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.255 )